Kollegier för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området.

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkitektur

Beskrivning

Vetenskapsrådet: beviljat projektbidrag

Populärvetenskaplig beskrivning

På senare tid har frågan om förhållandet mellan konst och vetenskap fått allt större utrymme. Vilken slags kunskap finns det i konst och konstnärligt arbete? Ett sätt att öka förståelsen för dessa frågor är att diskutera dem inom ett kollegium. Kollegiet är i detta fall ett nätverk för som skall verka för en fruktbar utveckling för forskning och utvecklingsarbete inom det konstnärliga området, både i allmänhet och mer speciellt inom arkitektur och design. Kollegiet omfattar forskare och praktiskt verksamma arkitekter, designers och konstnärer som är knutna till Lunds Universitet, KTH Stockholm, SLU Alnarp och Göteborgs Universitet. Den kärngrupp som i nuläget utgör kollegiet avses utökas successivt; öppenhet för fler parter i samtalet är central. Kollegiet arbetar för att förbättra förståelsen för hur man genom konstnärliga experiment (KU-arbete) kan undersöka och vinna kunskap om miljöers och produkters gestaltning, och hur denna form för kunskapsutveckling kan komplettera den vetenskapliga forskningen. Målsättningen är att kollgiet skall medverka till att framtida KU-arbeten får hög kvalitet, tillgänglighet och status. Kollegiet skall också medverka vid utvecklingen av de akademiska formerna – och den akademiska förståelsen – för KU-arbetet. Kollegiet har både mindre möten för arbetsgrupper inom kollegiet och anordnar seminarier eller symposier med fler inbjudna. Särskilt de större sammankomsterna skall stödja nationell och internationell samverkan, både inom och utom universitetet. Diskussionerna som förs vid seminarier och symposier dokumenteras och presenteras, av kollegiets samordnare, i en "nät-bulletin". I denna publiceras också debattinlägg, artiklar och andra arbeten.
StatusFörkortat
Gällande start-/slutdatum2002/01/012002/01/01

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • KTH Royal Institute of Technology (Medsökande)
  • Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp (Medsökande)
  • Göteborgs universitet (Medsökande)

Participants