Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

Projekt: Forskning

Beskrivning

Analys och utvärdering av formell och informell styrning för att stärka kollektivtrafikens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem, med fokus på teknisk utveckling och förnybara drivmedel.
StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants

Related projects

(Företrädare)

Visa alla (1)