Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektet syftar till att uppnå ett mer långsiktigt hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor.
Kort titelKombinerad mobilitet
StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (ansvarig)
  • Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Participants