Kompetens centrum Hjärta och Diabetes - KHD

Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

Beskrivning

Kompetenscenter Hjärta-Diabetes (KHD) är en kombinerad klinisk mottagningsenhet och ett forskningsprojekt i regi av Endokrinologiska och Kardiologiska klinikerna samt klinisk forsknings enhet (KFE) på SUS Malmö. Alla patienter med typ 2 diabetes med mindre än 5 års sjukdomsduration och utan känd (diagnostiserad eller symptomgivande) hjärtsjukdom, som kommer i kontakt med Endokrinologiska klininikens dagvård eller diabetesmottagning inklusive vårdcentraler i Region Skåne, inbjudes till den aktuella mottagningen och forskningsprojektet.
Således är KHD en specialistmottagning dit nydiagnostiserade typ 2 diabetiker inbjuds för en screening av hjärtfunktion samt för etablerade och nya riskfaktorer för hjärtsjukdomar. För närvarande har i den aktuella studien 450 patienter undersökts och totalt kommer 1000 patienter inkluderas.

Av patienterna som deltar i KHD genomförs klinisk undersökning och strukturerad anamnes, vilo-EKG, ankel-arm blodtrycksratio och ultrakardiografi (UKG). Fastande blodprover analyseras omfattande bl.a. lipider, N-BNP, N-ANP, metabola variabler, inflammatoriska markörer och helblod för DNA extraktion (KHD1A). Av patienterna i KHD1A genomgår 25 % ytterligare undersökningar (KHD1B) som innefattar aortadistensibilitetsmätning, ultraljud halskärl, förnyat UKG, 24 timmars blodtrycks mätning och stressUKG.

Verksamheten, som Martin Magnusson ansvarar för och leder, är unik i Sverige och har därför fått stor uppmärksamhet då det generellt sätt i Sverige inte förekommer en strukturerad screening för hjärtdysfunktion och avancerad riskbedömning för typ 2 diabetiker trots att hjärtsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken vid typ 2 diabetes.
AkronymKHD
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2007/01/01 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Martin Magnusson, Stefan Jovinge, Erik Rydberg, Bjorn Dahlof, Christian Hall, Olav Nielsen, Anders Grubb & Ronnie Willenheimer, 2009, I : Blood Pressure. 18, s. 196-203

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Magnusson, Olle Melander, Bo Israelsson, Anders Grubb, Leif Groop & Stefan Jovinge, 2004, I : Diabetes Care. 27, 8, s. 1929-1935

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)