Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring

Projekt: Uppdragsforskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Kritiska flöden, Kritisk Infrastruktur, Leveranssäkerhet, Samhällsviktig verksamhet, samhällsberedskap, Supply Chain Risk Management

Beskrivning

Ett tvärdisciplinärt forskningsprojektet finansierat av MSB. Projektet fokuserar på försörjningsfrågor och kritiska flöden av varor och tjänster under såväl normala som mer extrema hotbilder inom sektorerna energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation. Projektet utförs i samverkan med avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet (LTH), Teknisk logistik (LTH), Statsvetenskapliga Institutionen (Umeå universitet), samt FOI.
Kort titelKritiska Flöden
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012024/01/01

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Umeå University (Projektpartner) (ansvarig)
  • Swedish Defense Research Agency (Projektpartner)

Participants