Kullaberg. Landskapsarkeologi och vetenskapshistoria

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Kullaberg har varit bebott i tusentals år. Vad har hänt med landskapet och varför ser det ut som det gör idag? Det arkeologiska arkivet i landskapet ger svar på frågor om människors funktionella och mentala förhållningssätt till landskapsrummet. Utgångspunkterna för det här projektet är studier av grottorna på Kullaberg, stenåldersplatserna i Jonstorp och de vikingatida silverskatterna i bygden.

Kullaberg är en fascinerande del av nordvästra Skåne. Under stenåldern och bronsåldern utgjorde Kullaberg och det småkulliga landskapet intill berget en forntida ö. Dagens landskap bildades genom landhöjningar under järnålder och tidig medeltid och genom 1800-talets dräneringar och uppodlingar. Området är vetenskapshistoriskt intressant. Det gjordes flera naturvetenskapliga och arkeologiska undersökningar under 1800-talet och början av 1900-talet.

Arkeologiska fynd och fornlämningar i landskapet ger underlag för att analysera hur människor har använt området genom tiderna. Topografi, strandlinjeförändringar och vegetationsutveckling bidrar till en diskussion om karaktären av landskapet och de förutsättningar för bosättningar som fanns där under den förhistoriska tiden.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1998/01/012011/12/31

Participants