Kulturarvens ekonomiska förutsättningar på Kulturen och Fredriksdal

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Beskrivning

Projektets syfte är att med etnografisk metod analysera hur kulturella och ekonomiska faktorer påverkar hur kulturarv förstås, bevaras och förvaltas på kulturmiljömuseerna Kulturen och Fredriksdal. Hur tolkar ledningen begreppet kulturarv och vems kulturarv räknas över tid och i relation till ekonomiska krav? Vilka urval och prioriteringar görs i det praktiska arbetet med bevarande, utställningar och publik verksamhet. Vems kulturarv syns i de permanenta miljöerna och vilka får utrymme i tillfälliga satsningar?

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att med etnografisk metod analysera hur kulturella och ekonomiska faktorer påverkar hur kulturarv förstås, bevaras och förvaltas på kulturmiljömuseerna Kulturen och Fredriksdal. Hur tolkar ledningen begreppet kulturarv och vems kulturarv räknas över tid och i relation till ekonomiska krav? Vilka urval och prioriteringar görs i det praktiska arbetet med bevarande, utställningar och publik verksamhet. Vems kulturarv syns i de permanenta miljöerna och vilka får utrymme i tillfälliga satsningar?
StatusEj startat

Participants