Långtidskomplikationer hos patienter med medfödda hjärfel

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Nyckelord

Beskrivning

Årligen föds ca 1000 barn med hjärtfel i Sverige. Hjärtfel hos barn utgör en viktig patientgrupp med risk för tidig död. Modern behandling har dramatiskt förbättrat överlevnaden, samtidigt finns en risk för komplikationer, både tidigt och sent. Vuxna med medfödda hjärtfel är en ganska ny specialitet inom vuxenkardiologin. GUCH står för grown-up congenital heart disease. Det är en helt ny och starkt växande patientgrupp som kräver särskilda kunskaper och avvägningar för omhändertagande och behandling. I Sverige finns uppskattningsvis ca 40.000 vuxna med medfött hjärtfel.

En övergripande målsättning är att förbättra vården vid medfödda hjärtfel och att identifiera och beskriva riskgrupper avseende framtida komplikationer Specifika frågeställningar är
1. Identifiera vilka som har mest nytta av olika behandlingsalternativ
2. Hitta nya mål för läkemedelsbehandlingar
3. Optimera val av tidpunkt för kateterinterventioner och thoraxkirurgi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/02/122021/02/12

Participants