Långtidsprognos efter sepsis – markörer för mortalitet, kardiovaskulär sjukdom och kognitiv påverkan

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Den övergripande målsättningen är att studera långtidsprognosen hos patienter som överlever den akuta sepsisepisoden. Vi kommer att studera vilka parametrar som kan tala för en försämrad långtidsprognos i form av förhöjd mortalitet, ökad risk för hjärt-kärlsjukdom eller försämrad kognitiv funktion.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/07/22 → …

Participants