Language Impairment in a Multilingual Society (COST IS0804)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I projektet COST IS0804 (Language Impairment in a Multilingual Society, www.bi-sli.org) söker vi finna vad som karakteriserar flerspråkiga barn med språkstörning, i jämförelse med enspråkiga barn med språkstörning

För närvarande saknas metoder och material för att diagnosticera språkstörning hos flerspråkiga barn. Det är viktigt att kunna skilja mellan språkproblem som beror på att ett av språken lärts in som ett andraspråk, och problem som har att göra med en språkstörning. Projektet består av ett nätverk av forskare i 27 europeiska länder som samarbetar för att få reda på vilka språkproblem som kan uppstår i olika kontexter och vid olika språkkonstellationer.

Ett syfte är att skilja ut flerspråkighet från språkstörning, och etablera metoder för att mäta både språken vid tvåspråkig språkstörning. Ett andra syfte är att undersöka om språkstörning tar samma uttryck i olika språk, och ett tredje syfte är att se om flerspråkighet inverkar på språkstörningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31

Participants