Latinska brev från skånska kyrkoherdar. En textkritisk edition med introduktion, översättning och kommentar.

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

På Lunds Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning har jag funnit en samling latinska brev och andra dokument skrivna av skånska präster under senare hälften av 1600-talet. I min avhandling kommer jag att ge ut den latinska texten, översätta den samt förse den med en omfattande kommentar.

På Lunds Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning har jag funnit ett hittills outforskat manuskript med en samling kopior av latinska brev och andra dokument skrivna av skånska kyrkoherdar under senare delen av 1600-talet. Manuskriptet skrevs av allt att döma av Frans Leche (död 1685), som var kyrkoherde i Barkåkra nära Ängelholm. Originalen till breven och de övriga dokumenten verkar ha skrivits huvudsakligen av präster i närliggande församlingar under åren 1659-1680. Samlingen, som är mycket varierad, innehåller testimonier, inbjudningar och - viktigast -andra privata brev och dokument av många olika slag.

Forskare har länge intresserat sig för det skånska prästerskapets ställning och känslor efter freden i Roskilde. Det kan dock vara svårt att utläsa prästernas verkliga åsikter ur tidens officiella dokument, som skrevs med största diplomati och försiktighet. En analys av den aktuella dokumentsamlingen kan ge viktig information om prästernas sociala nätverk och i vissa fall kanske också om deras politiska åsikter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/09/012015/12/31

Participants