Muntlig språkfärdighet i främmande språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext

Projekt: ForskningSamarbete med skolor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska. De främmande språken vid sidan av engelska brottas idag med stora utmaningar i den svenska skolan . Enligt vissa uppgifter lämnar så många som en tredjedel dessa språkstudier inom tre år samtidigt som en europeisk rapport nyligen pekade på att den uppnådda färdighetsnivån i nionde klass var mycket låg i det då undersökta främmande språket (spanska). Osäkerheten är dock stor eftersom mycket få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid. Detta projekt fokuserar på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9. Muntlig språkfärdighet är svår att fånga och har dessutom utelämnats ur flera internationella studier. Muntlig språkfärdighet definieras som vad en inlärare kan utföra i tal på det främmande språket, hur väl hen kan göra det och under vilka förutsättningar (Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS), Europarådet, 2001) Att utveckla muntlig språkfärdighet i franska, spanska eller tyska är en utmaning för både elever och lärare eftersom denna färdighet nästan uteslutande kan stimuleras
via skolan.
Kort titelTAL-project
AkronymTAL
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Jonas Granfelt, Bardel, C., Erickson, G., Sayehli, S., Malin Ågren & Österberg, R., 2019 nov 26, Resultatdialog 2019 . Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 29-33

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Sayehli, S., Österberg, R. & Jonas Granfeldt, 2019 aug 30, s. 231. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Jonas Granfeldt, Bardel, C., Erickson, G., Sayehli, S., Malin Ågren & Österberg, R., 2019 mar 2, I : Apples - Journal of Applied Language Studies. 13, 1, s. 1-5 5 s., 1.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (8)

Relaterade aktiviteter

Granfelt, J. (presentatör), Gudrun Erickson (presentatör)
2019 dec 3

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Granfelt, J. (presentatör), Ågren, M. (presentatör)
2019 mar 1

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Susan Sayehli (presentatör), Ågren, M. (presentatör), Granfelt, J. (medverkande)
2018 jun 19

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (9)