Äldres erfarenheter ökar tillgängligheten i trafikmiljön

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

Beskrivning

Jämnare trottoarer, fler bänkar och flyttade parkeringsplatser. Det blev några konkreta åtgärder när de äldre själva fick lyfta fram problem i sin närmaste trafikmiljö inom det uppmärksammade projektet ”Kom så går vi”.


För de allra flesta blir det allt svårare att leva ett självständigt liv på äldre dar. Men en tillgänglig och säker utemiljö ökar möjligheterna. Det kan handla om att kunna ta sig själv till affären, gå på en promenad eller att ta bussen till en god vän. För att kunna förbättra brister i utemiljön krävs dock en samlad bild av vad äldre personer finner problematiskt och hur det påverkar deras vardag.

Därför startades 2002 projektet ”Kom så går vi”. Studien engagerade bland annat äldre i ett bostadsområde på söder i Kristianstad. De fick vara med och kartlägga sin närmaste trafikmiljö och peka ut problem och brister med avseende på tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Det resulterade i en lista över prioriterade åtgärder, där de flesta krävde relativt små insatser. Åtgärderna genomfördes av Kristianstads kommun under 2003-2005 och omfattade till exempel jämnare trottoarer, utplacering av bänkar och flyttade parkeringsplatser.

Projektet och åtgärderna visar att det är möjligt och fruktbart att engagera äldre i processer som syftar till hälsofrämjande insatser i deras egen närmiljö. Resultaten och beskrivningen av arbetsgången har rönt stor uppmärksamhet. Så väl bland forskare som bland politiker och samhällsplanerare.

Projektet fortsätter med en uppföljning i doktorandprojektet ”Trafikmiljöns utformning och dess betydelse för äldre fotgängare”.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/07/012007/07/01

Participants