Livstillfredställelse hos personer med Parkinson's sjukdom

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Nyckelord

  • livstillfredställelse, Parkinson's sjukdom

Beskrivning

Min forskning handlar om hur det är att leva med Parkinsons sjukdom. Syftet är att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar livstillfredställelsen hos personer med Parkinsons sjukdom. I projektet undersöks bland annat hur personliga faktorer och omgivningen påverkar aktivitet och delaktighet i vardagen. Jag undersöker också hur psykiskt hälsotillstånd, kognition och fysisk aktivitet påverkar livstillfredställelsen hos personer med Parkinsons sjukdom. Huvudhandledare är Jan Lexell och biträdande handledare är Lars Jacobsson och Christina Brogårdh.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/04/01 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Lina Rosengren, Stina Jonasson, Christina Brogårdh & Jan Lexell, 2015, I : Acta Neurologica Scandinavica. 132, 3, s. 164-170

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)