Linné och Sydamerika: Utgåva av och studier i Diarium Surinamicum, Linnélärjungen Daniel Rolanders rapport från Surinam, med kultur- och naturhistoriska kommentarer

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Daniel Rolander begav sig 1754 iväg på en strapatsrik forskningsresa till Surinam på uppdrag av Carl von Linné. Hans uppgift var att insamla växter och djur och beskriva landet. I sin resejournal, Diarium Surinamicum (700 sidor, på latin), framträder han som en skarpsinnig iakttagare och som den litterärt mest begåvade av Linnés lärjungar. Hans princip är att undervisa genom att underhålla.

Diarium Surinamicum är Daniel Rolanders 700-sidiga rapport (på latin) från hans resa till Surinam 1754-1756. Den innehåller beskrivningar av den tropiska floran och faunan samt folken i landet (de vita, de svarta och de infödda). Rolander är en skarpsinnig iakttagare och hans analyser av relationerna mellan dessa tre folkgrupper är en skrämmande läsning. Han är en mästare i att ge liv åt de katalogartade beskrivningarna genom att lägga in oförglömliga historier och vi får på ett levande sätt följa hans utforskande av Surinam.

Projektet har tre övergripande syften: 1. Att ge ut en kritisk version av det aldrig utgivna Diarium Surinamicum (det blir editio princeps) och att bearbeta texten så att det rika materialet så lätt som möjligt kan användas av inte bara latinister utan också litteraturvetare och historiker samt biologer och etnografer. James Dobreff leder det arbetet. Han har också lett översättandet till engelska av verket. 2. Att belysa betydelsen av Diarium Surinamicum genom ett antal separatstudier. Sådana har publicerats i bl a Taxon och Harvard Studies in Botany. 3. Att låta Rolander framträda som en viktig svensk författare.

2011 utgav vi Ur regnskogens skugga. Daniel Rolander och resan till Surinam, en praktbok på Bokförlaget Max Ström med syfte att öka kännedomen om Rolanders verk i Sverige. Boken innehåller en studie av Rolanders liv och betydelse av James Dobreff och en översättning av valda partier av Diarium Surinamicum av Arne Jönsson.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012017/12/31

Participants