Litteraturen som händelse och handling. Litteraturens performativitet i Sverige 1800 - 2008.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

När Selma Lagerlöf framträder inför en publik och deklamerar sina verk, framträder den litterära textens förmåga att samverka med och påverka sina mottagare mycket tydligt. Detta är litteraturen som handling, och den framträder särskilt tydligt i föreställningen, händelsen. Projektet skriver historien om den svenska litteraturen som händelser och handlingar, inte i första hand som meningar.

Det planerade projektet Literature as Event and Action: The Performativity of Literature in Sweden 1800 - 2008, avser att beskriva och analysera litteratur som läses högt, sjungs inför publik, antingen direkt, i omedierad form, eller i medierad – radio eller TV - form. Projektet följer den svenska litteraturen genom 1800-talet och 1900-talet, och utgår från ett annat litteraturbegrepp än det gängse: litteratur som händelse och handling. När Bruno K. Öijer framträder inför en publik och deklamerar eller läser sina verk högt, så utgör det vad etnologer kallar en performance, med ett speciellt förlopp, där samspelet mellan den som uppträder och publiken är centralt. Det är detta förlopp, detta samspel projektet vill undersöka under aspekterna: Vad händer? Vilka effekter kan spåras? Vad som konkret undersöks är enskilda händelsers karakteristiska egenskaper, vilket bestämmer uppträdandets performanz, dess effekt. Man frågar alltså inte i första hand efter den litterära textens mening, efter förståelsen, utan efter vad texten gör. Representativa händelser, knutna till olika offentligheter och tidpunkter, har valts,och tack vare de svenska arkivens rikedom, har material samlats även från 1800-talet. Den övergripande frågan är: hur har litteraturens performativitet (dess potential till performance och performanz) utvecklat sig från 1800-talet till idag, med hänsyn taget till förändringar i samhället och mediekulturen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/01/012019/12/31

Participants