Litteratur, samtida bokmarknad och digital teknik

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Litteraturens villkor har under de senaste årtiondena förändrats drastiskt, inte minst på grund av den digitala teknikens utveckling. Produktion, distribution och konsumtion av texter har påverkats. Det här är ett projekt med avsikten att undersöka och analysera sambanden mellan litteratur, bokmarknad och digital teknik.

Den digitala tekniken har skapat nya strukturer, vilket har väckt frågor kring litteraturens roll, villkor och möjligheter. Det finns en utbredd oro för att digitala medier kommer att ha negativa effekter på litteraturen och boken som medium. Det framstår därför som särskilt angeläget att undersöka och analysera utvecklingen vad avser litteraturens förhållande till medieteknologin. Hypotesen för det här projektet är att den tekniska, strukturella och ekonomiska utvecklingen på bokmarknaden i förlängningen också påverkar tillgång och karaktär på litteraturen.

Rent konkret innebär det här projektet en undersökning av utgivningen av skönlitteratur i andra format än tryckt bok, exempelvis ljudfiler, e-böcker för olika slags läsplattor och digital utgivning på Internet, men även nya trycksystem såsom Print-on-Demand (ett snabbtrycksystem för fåtal exemplar). Vidare behandlas den internationella handeln med böcker och särskilt det som brukar kallas världslitteratur. En studie av Googles bokprojekt leder bland annat till analyser av maktstrukturer på bokmarknaden och de globala medieföretagens ställning. Avslutningsvis analyseras författarnas villkor och hur digital teknik skapar en omförhandling av vad författande och spridning av litteratur är.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012012/12/31

Participants