Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen. Fleninge 1820 - 1890

Projekt: Forskning

Beskrivning

Undersöker hur det kyrkliga undervisningsprogrammet utövades i en mindre lantförsamling i slutet av 1800-talet. Undervisningsprogrammet omfattade undervisningsinsatser från dop, konfirmationsundervisning, husförhör med yngre och äldre.Empiriska data från Demografiska databasen i Umeå använder. Övrigt material var den kyrkliga folkbokföringen och prästernas dokumentation, främst Pålysningsboken, som fördes inför varje söndag. Forskningen resulterade i en rapport 1986.

Populärvetenskaplig beskrivning

Att gå och läsa för prästen var en både samhällelig och kyrklig förpliktelse under slutet av 1800-talet. I denna undersökning beskrivs alla de olika inslagen i det kyrkliga undervisningsprogrammet i slutet av 1800-talet som dopundervisning, katekesundervisning, konfirmationsundervisning och husförhör.
Kort titelLivslångt lärande
StatusEj startat

Participants