Kronisk kardiovaskulär dysautonomi och POTS som långtidskonsekvens av COVID-19 infektion hos svenska patienter

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Beskrivning

COVID-19 pandemin har drabbat personer i alla åldrar men framför allt äldre och multisjuka patienter.
Under de senaste månaderna har man noterat ökat antal icke-sjukhusvårdade post-COVID rekonvalescenter med oklara kroniska symptom, trötthet, hjärndimma, nedsatt kondition,
andningssvårigheter, palpitationer och ortostatisk intolerans. Flera av dessa individer har diagnostiserats med ett relativt okänt posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS) och kunskapsläge kring POTS är begränsat.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/10/01 → …

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Madeleine Johansson, Marcus Ståhlberg, Michael Runold, Malin Nygren-Bonnier, Jan Nilsson, Brian Olshansky, Judith Bruchfeld & Artur Fedorowski, 2021 apr 1, I: JACC Case Reports. 3, 4, s. 573-580 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)