Långtidseffekter av träning med robotgång

Projekt: Forskning

Beskrivning

Barn och unga med svår cerebral pares (CP) har ingen gångförmåga, vilket leder till att de är mycket stillasittande och lite fysiskt aktiva. De har på grund av sin omfattande rörelsenedsättning få möjligheter att röra på sig och att uppleva rörelser och rörelseglädje. De kan inte stå eller gå självständigt och ståtränar därför dagligen i ett statiskt ståhjälpmedel. Stående bidrar till viktiga effekter som belastning av skelett, sträckning i höft-, knä- och fotleder och minskning av stillasittande.

Många barn och unga med svår CP tycker dock inte om att bli fastspända i ståhjälpmedel och att stå stilla. De upplever att det gör ont och flera uttrycker att det är tråkigt att stå. Föräldrarna uttrycker att det tar emot att spänna fast sina barn och att se att barnen inte tycker om ståendet. De gör det för att de vet att det är viktigt för barnets hälsa att stå, men de önskar att barnen får uppleva rörelser och rörelseglädje. Det finns ett motoriserat hjälpmedel, Innowalk, som möjliggör gångliknande rörelser i upprätt stående för dessa barn. Barnen får uppleva gångrörelser som genererar rörelser i hela kroppen, fördjupar andningen, ökar cirkulationen och tillför rörelseglädje för många barn och unga utan egen gångförmåga. Träningen i Innowalk kan beskrivas som dynamisk ståträning.

Det planerade forskningsprojektet LEER kommer att ha individen i centrum för att kunna hitta faktorer inom individen och i individens miljö som underlättar och försvårar dynamisk ståträning i Innowalk. Vi kommer även att analysera biokemiska markörer i blodet för att se hur olika former av träningen påverkar olika individer. Hjärta, kärl, lungor och ämnesomsättning är kända faktorer som påverkas positivt av träning. På senare tid har även tillväxtfaktorer som påverkar hjärnans funktion visats kunna påverkas positivt av träning. Hos barn med CP är detta inte studerat.
AkronymLEER
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/05/012023/12/31

Samarbetspartner

Participants

Related projects

Åsa Tornberg & Katarina Lauruschkus

2016/03/01 → …

Projekt: Forskning

(Företrädare)

Inger Kristensson Hallström, Katarina Lauruschkus, Elisabet Björquist, Eva Nordmark & Kristofer Hansson

Region Skåne, Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

2008/05/122025/08/31

Projekt: Forskning

Visa alla (3)