Longtermism

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad bör vi göra för att skapa en så bra framtid som möjligt? Är det så att värdet av våra handlingar bestäms av deras långsiktiga konsekvenser, snarare än av mer närliggande faktorer? Om så är fallet kan vi behöva tänka om rejält gällande hur vi bör agera.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/012023/09/01

Participants