LU Land

Projekt: Forskning

Beskrivning

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

LU Land är en plattform som samverkar över sektors- och ämnesgränser för att bidra till kunskap för en markanvändning som förvaltar den begränsade resursen mark på ett innovativt och hållbart sätt.

Samverkansinitiativets tre teman återspeglar tre viktiga övergripande utmaningar:
• Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?
• Hur intensivt skall landskapen brukas?
• Vilka styrmedel och policy krävs för att skapa en hållbar markanvändning?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/06/142021/12/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (ansvarig)
 • Biogas Syd
 • Den goda jorden
 • E.ON Sverige AB
 • Energikontoret Skåne
 • Swedish Energy Agency
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Helsingborgs stad
 • Hushållningssällskapet
 • Hässleholm municipality
 • Swedish Board of Agriculture
 • K2–The Swedish Knowledge Centre for Public Transport
 • City of Kristianstad
 • Federation of Swedish Farmers
 • Lunds kommun
 • Svenska kyrkan, Lunds stift, Lunds domkyrkoförsamling
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Malmö Stad
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Region Skåne
 • Research Institutes of Sweden (RISE)
 • Simrishamns Municipal
 • Sjöbo kommun
 • Swedish Forest Agency
 • Sustainable Business Hub Scandinavia AB
 • Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning
 • Trelleborgs kommun
 • Swedish Environmental Protection Agency

Participants

Relaterade aktiviteter

Borgström, P. (organisatör), Smith, H. (organisatör), Guy Pe'er (inbjuden talare), Dänhardt, J. (inbjuden talare), Brady, M. (inbjuden talare), Nicholas, K. (inbjuden talare), Fredrik Langdal (inbjuden talare), Marie Törnquist (inbjuden talare)
2019 dec 5

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Dänhardt, J. (organisatör), Smith, H. (organisatör), Annika Kruuse af Verchou (inbjuden talare), von Post, M. (inbjuden talare), Susanna Bruzell (inbjuden talare), Anders Larsson (inbjuden talare), Ahrén, B. (inbjuden talare), Nicholas, K. (inbjuden talare), Ingela Löfquist (inbjuden talare), Göran Örlander (inbjuden talare), Alkan Olsson, J. (inbjuden talare)
2019 nov 27

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

Dänhardt, J. (Inbjuden talare)
2019 okt 9

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (5)