LUARCH

Projekt: NätverkInternt samarbete (LU), Tvärvetenskaplig forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Naturvetenskap
  • Teknik och teknologier

Beskrivning

LUARCH är en nyetablerad personell infrastruktur inom inst. för Arkeologi och antikens historia. Syftet är syfte är att förenkla användandet av naturvetenskapliga och medicinska resurser inom LU och dess vetenskapliga samarbetspartners, att föra fram nya metoder och möjligheter inom den laborativa arkeologin, samt att hjälpa forskargruppen/uppdragsinstitutionen att navigera i den naturvetenskapliga miljön med bibehållen respekt för de arkeologiska frågeställningarna. Ett minskat avstånd den arkeologiska forskningen och LUs laboratorier, forskningsinfrastruktur och forskningsgrupper, främjar inte endast arkeologiämnet, utan verkar också innovativt för samarbetsparterna. LUARCH har dessutom starka band till uppdragsarkeologin som är en viktig del av samhället.

Särskilt fokus har lagts på samarbete med Geologiska institutionen samt de nya stora infrastrukturerna MAXIV och ESS.

LUARCH är under 2017-18 finansierad av Forskningsnämnden vid LU som ett infrastrukturbidrag till Inst. för Arkeologi och antikens historia. Sammanlagt erhölls 2017 1000 tkr, vilka fördelas löpande under två år. Koordinator för LUARCH och ansvarig för den löpande verksamheten är forskare FD Björn Nilsson.

Populärvetenskaplig beskrivning

LUARCH är ett internt finansierat infrastrukturprojekt som skall understödja och effektivisera kopplingen mellan arkeologi och naturvetenskapliga laboratorier på Lunds universitet. Ett av huvudmålen är att skapa en närmare gemenskap med geologiska och biologiska vetenskaper, samt att förbereda strategiska samarbeten med MAXIV och ESS. Under våren 2019 kommer en egenportal att öppnas. Nätverket har till syfte att bli en LU infrastruktur under 2019.
AkronymLUARCH
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/01 → …

Participants

Related projects

Björn Nilsson, Mikael Calner, Lovisa Dal, Nicolo Dell'Unto, Lucia Mancini, Franco Zanini, Federico Bernardino & Burkhard Schillinger

2018/11/012020/10/31

Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Samarbete med industri

Mats Roslund, Martin Hansson & Nina Ahlbeck

2018/07/012021/08/31

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Visa alla (2)

Relaterad forskningsoutput

Björn Nilsson, Thomas Bergstrand & Staffan von Arbin, 2018, Bohusläns museum. 32 s. (Bohusläns Museum Rapport; vol. 2018:02)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Nilsson, B. (inbjuden talare), Mikael Henriksson (huvudtalare), Bertil Helgesson (Roll ej angiven)
2018 mar 21

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Nilsson, B. (medverkande)
2017 maj 142017 maj 16

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (2)