Lund University Child Centered Care (LUC3)

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Omvårdnad

Nyckelord

Beskrivning

En av de mest centrala utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, nationellt och internationellt, är att hantera de stigande behov av vård som ett ökande antal barn med långvarig sjukdom beräknas medföra.

För att möta dessa komplexa och många gånger kostsamma utmaningar kommer vi att öka integrationen av nya forskningsresultat till praktisk verksamhet och öka möjligheter för forskning och kommunikation för seniora och juniora forskare inom barncentrerad vård nationellt och internationellt.

Forskningen fokuserar på följande tre områden: (I) Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja sårbara föräldrar och barn, och (II) Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom. (III) Kunskapsutveckling kring införandeprocesser av barncentrerad vård.

Forskningen har visat sig ha stor betydelse för att underlätta enskilda barns möjlighet att leva med sin sjukdom, t ex har vi minskat antalet barn som behöver sövas för att genomgå magnetröntgenundersökningar genom att de får åldersanpassade förberedelser. Forskningen har också haft betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande till mindre kostnad, bland annat har sjukhusbaserad hemsjukvård implementerats för barn med cancer i Danmark och för barn som insjuknar i diabetes i Sverige.
Kort titelLUC3
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/01/01 → …

Participants

Related projects

Inger Kristensson Hallström, Kjeld Schmiegelow, Anders Castor, Gabriella Nilsson, Irén Tiberg, Helena Hansson, Kristofer Hansson, Boris Magnusson, Katarina Steen Carlsson, Degu Jerene, Björn A Johnsson, Eva Nordmark, Björn Lindgren & Angela Afua Quaye

LU-fonder, IPRO, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Swedish Council for Higher Education

2013/01/01 → …

Projekt: Forskning

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Kristensson Hallström, I. (värd), Ulvsgärd, J. (organisatör), Persson, M. C. (organisatör), Tornberg, Å. (ordförande), Gudrun Kristjansdottir (huvudtalare), Vilhjalmsson, R. (huvudtalare), Pålsson, P. (presentatör), Skoog, M. (presentatör), Derwig, M. (presentatör), Landgren, K. (presentatör), Afua Quaye, A. (presentatör), Lauruschkus, K. (presentatör), Castor, C. (presentatör), Gårdling, J. (presentatör), Magnusson, B. (presentatör), Sjöström-Strand, A. (presentatör), Shargie, M. B. (presentatör), Tiberg, I. (presentatör), Hansson, H. (presentatör), Holmberg, R. (presentatör), Nilsson, G. (presentatör), Patrick McGrath (huvudtalare), Johanna Ulfvarson (huvudtalare), Lena Kjerrman (huvudtalare), Kristjánsdóttir, Ó. (presentatör), Jerene, D. (presentatör), Stenström, P. (presentatör), Emma Tiseus (presentatör), Matilda Wester Fleur (presentatör), Kircheiner Brown, A. (presentatör), Welander Tärneberg, A. (presentatör)
2019 nov 282019 nov 29

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Pålsson, P. (Inbjuden talare)
2018 okt 3

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Pålsson, P. (Inbjuden talare)
2018 mar 6

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (15)