Lund Stroke Register - Population & Recovery

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Aktuellt doktorandprojekt är en populationsbaserad studie av strokeepidemiologi och outcome i upptagningsområdet för Skånes universitetssjukhus Lund. Vi har studerat tidstrender i strokeincidens och tidig dödlighet; undersökt täckningsgraden av de forskningsstudier och register för stroke som finns i området; samt följt upp patienter efter 3-4 år. Efter 3-4 år undersöks mortalitet och dödsorsaker, återinsjuknanden, neurologisk återhämtning, funktionsgrad i vardagliga aktiviteter och hälsorelaterad livskvalitet. Vi undersöker även förekomsten av följder efter stroke såsom kognitiva svårigheter, depression & ångest, trötthet och diverse följdsjukdomar. Uppdaterad kunskap om detta kan användas för prognosticering samt som stöd för att utforma framtidens strokevård.
AkronymLSR PopR
StatusEj startat

Participants