Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet

Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • agenda 2030, hållbarhetsforskning, tvärvetenskap, interdisciplinär, samverkan, hållbarhet, FN:s hållbarhetsmål, globala målen

Beskrivning

Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet är en unik forskarskola och samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar, Agenda 2030 och en hållbar utveckling.

Vi ger doktorandutbildningar och erbjuder tvärvetenskapliga doktorandkurser, öppna för alla doktorander vid universitetet, som är baserade på FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Forskarskolan Agenda 2030 är även en kompletterande samverkansplattform till Lunds universitets Hållbarhetsforum och arrangerar aktiviteter främst riktade mot doktorander men även mot andra interna och externa intressenter. Aktiviteterna ska uppmuntra nytänkande samarbeten, förflytta forskningsfronten kring samhällsutmaningar och etablera universitetet som en betydande aktör inom det globala hållbarhetsarbetet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/26 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Billy Jones, 2020 maj 19, Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Billy Jones, 2020 apr 20, Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (4)

Relaterade aktiviteter

Jönsson, K. (ordförande), Andersson Djurfeldt, A. (medlem), Ana Maria Vargas (medlem), Agardh, A. (medlem), Ekberg, A. (medlem), Boyd, E. (medlem), Barinaga, E. (medlem), Jon Andersson (medlem), Dahlqvist, J. (medlem), Halldenius, L. (medlem), Lina K Wiles (medlem), Gunneflo, M. (medlem), Tunér, M. (medlem), Mickwitz, P. (medlem), Ocampo, J. (medlem), Axel Carlsson (medlem), Ylva van Meeningen (medlem), Stina Johannesson (medlem), Eva Stengard (medlem)
2018 sep 262020 dec 31

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Visa alla (1)