Huvud/bisatsasymmetrier i de skandinaviska språken

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I två artiklar från 80-talet visar Christer Platzack att även om man kan formulera regler som hjälper till att skilja bisatser från huvudsatser, så finns det satser med delade egenskaper. Vissa problem försvinner när vi anammar en hierarkisk struktur. Andra kvarstår. I projektet ska de relevanta generaliseringarna samlas och reanalyseras i ljuset av nya kunskaper om grammatik.

Betrakta de fem deskriptiva egenskaperna som ofta används for att hjälpa studenter identifiera bisatser i svenska:

1. Den kan inte vara fristående.
2. Satsadverb placeras före det finita verbet.
3. Hjälpverbet ha kan strykas.
4. Den inleds av en subjunktion.
5. Subjunktionen följs omedelbart av subjektet.

Hur klassificerar man till exempel utropssatser som Att han inte kom! enligt ovanstående kriterier? De är fristående och är således huvudsatser enligt (1) men bisatser enligt (2)-(5). Underordnade V2-satser är huvudsatser enligt (2) men bisatser enligt (4) och (5). Klassificering enligt (1) beror på om subjunktionen ska ignoreras och klassificering enligt (3) skapar ännu ett problem; om hjälpverbet stryks finns det inget finit verb att bestämma klassificering enligt (2). Det faktum att man kan stryka subjunktionen komplicerar situationen ytterligare. I detta projekt ska vi sammanställa framträdande generaliseringar med hänsyn till ovanstående egenskaper och analysera dem i ljuset av nya kunskaper om grammatik. Vi kommer att undersöka syntaxen och semantiken för inbäddade satser synkront och diakront och även se på framträdande egenskaper hos variation i svenska och skandinaviska mer generellt. Vårt mål med projektet är att få fram en korrekt beskrivning av (grader av) inbäddning och kunskap om vilka principer som styr framför allt fall där en sats ser ut att dela egenskaper med både huvudsatser och bisatser.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012011/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Wiklund, A. (organisatör), Johan Brandtler (organisatör), Piotr Garbacz (organisatör), Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson (organisatör), Håkansson David (organisatör)
2011

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (1)