Malmö Innovationsarena - dialog som verktyg för stadsdelsutveckling

Projekt: Forskning

Beskrivning

Syftet med detta delprojekt inom Malmö innovationsarena är att följa nuvarande och analysera tidigare byggaktörs- och fastighetsägardialoger inom Malmö stad. Utifrån detta ska ett generaliserbart dialogverktyg utvecklas för framtida processer där målet är att utveckla innovativa och hållbara lösningar i stadsdelar.

Malmö Innovationsarena är ett stadsutvecklingsprojekt med fokus på att skapa innovationer som snabbt, hållbart och kostnadseffektivt kan bidra till fler hållbara bostäder och mer hållbara bostadsområden.

Malmö Innovationsarena finansieras av Malmö stad, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Vinnova
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/012019/12/31

Samarbetspartner

Participants