Malmös första stadsarkitekt: William Klein, 1822-1900, akademieleven från Köpenhamn och hans verksamhet i Skåne

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Nyckelord

  • Klein, arkitektur, Malmö, stadsarkitekt

Populärvetenskaplig beskrivning

Avhandlingsarbetet behandlar den danskfödde William Klein, hans utbildningstid vid konstakademin i Köpenhamn och hans verksamhet i Malmö, som pedagog, formgivare, nätverkare, som arkitekt, och som ämbetsman i en ny funktion, stadsarkitektens. Klein var central under en formativ period för det moderna Malmö men hans spår i svensk arkitekturhistoria är få, det väcker frågor kring hur denna skrivs.

Avhandlingen behandlar Malmös första stadsarkitekt William Klein (1822-1900), hans utbildning vid konstakademin i Köpenhamn och hans verksamhet inom ett antal olika områden i Malmö: pedagogik, designutveckling, arkitektur, administration, musik. Klein har hittills inte uppmärksammats på samma sätt som många av arkitekterna i Skåne i generationen efter honom, trots att han innehade en nyckelroll i skapandet av förutsättningarna för bygget av ett modernt Malmö. Avhandlingen handlar inte bara om Klein och hans verksamhet utan också om hur arkitekturhistoria skrivs, hur man blir en del av den eller inte.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/09/012020/12/31

Participants