Marginalkommentarer hos Erik XIV

Projekt: Forskning

Beskrivning

Erik XIV hade en för sin tid väl tilltagen boksamling, varav tre tryckta verk på latin finns bevarade (se projektbeskrivningen). Spåren av honom syns i de marginalkommentarer han lämnat efter sig. Dels finns där skrivna kommentarer, dels mängder av små teckningar. Ingendera har tidigare undersökts närmare. Vid en pilotstudie av några symboler i en av böckerna upptäckte jag att teckningarna placerats vid ställen där Erik XIV strukit under i texten. Jag fann dessutom att en viss teckning återkommer flera gånger och kunde konstatera att det fanns ett system: teckningarna fungerar som ett symbol- eller referenssystem. Detta är högintressant för det första när det gäller forskningsområdet marginalkommentarer i allmänhet: genom att studera sådana kan man få inblick i hur olika läsare uppfattade ett visst verk. När det gäller utformningen och användningen av just det här symbolsystemet tillkommer frågan om det finns någonting liknande, till exempel en möjlig förlaga. Därmed kastas ytterligare ljus över en hittills inte studerad aspekt av Erik XIV:s person och hans intressen (vad reagerade han på?). Han har dessutom lämnat en del annat material efter sig som kan tjäna till att ytterligare belysa honom. Jag är i färd med att identifiera vad symbolerna betyder och sätta marginalkommentarerna i sitt sammanhang och därmed bidra till forskningen om dels marginalkommentarer, dels Erik XIV.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/08/15 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Astrid M. H. Nilsson, 2019 apr 12. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Nilsson, A. (Inbjuden talare)
2019 maj 21

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Nilsson, A. (presentatör)
2019 apr 112019 apr 12

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Nilsson, A. (presentatör)
2018 sep 262018 sep 28

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (6)