Mary Wollstonecraft och feministisk republikanism

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I projektet utforskas relationen mellan moral och politik i upplysningsfilosofen Mary Wollstonecrafts tänkande, med betoning på frihetsbegreppet centrala position. Halldenius utvecklar tolkningen att moraliskt aktörskap, enligt Wollstonecraft, förutsätter frihet, och att detta genomsyrar hennes syn på såväl politik, ägande och lag som familje- och vänskapsrelationer. Detta började som ett projekt inom forskningsprogrammet “Understanding Agency. Conceptions of Action, Human Nature and Value in the Western Philosophical Tradition”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och involverar forskare från flera universitet och högskolor med Uppsala universitet som värd. I projektet utforskas relationen mellan moraliskt och politiskt aktörskap och mellan moraliskt aktörskap och politiska bakgrundsförutsättningar i upplysningsfilosofen och den feministiska pionjären Mary Wollstonecrafts tänkande. Betoningen ligger på frihetsbegreppets centrala betydelse i Wollstonecrafts produktion. Halldenius utvecklar tolkningen att moraliskt aktörskap, enligt Wollstonecraft, förutsätter frihet, vilket gör implikationerna av ofrihet mycket mer radikala än men tidigare antagit. Wollstonecraft såg frihet som oberoende, såväl socialt som kognitivt. Socialt beroende försvårar kognitivt eller mentalt oberoende, påverkar människors deliberationer och gör moraliskt aktörskap otillgängligt eftersom en ofri människa inte förfogar över sin egen person. Denna syn på frihet och dess moraliska implikationer präglar hennes teori avseende såväl politik, institutioner, lag och ägande som familjerelationer och vänskap. Projektet har resulterat i monografin Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism (Pickering & Chatto 2015) som har översatts till svenska – Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar (Thales, 2016) – och att betydande antal artiklar och bokkapitel. RJ-finansieringen är avslutad men projektet fortlever.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012018/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Lena Halldenius, 2019 feb 19, Anekdot. Det digitala bildningsmagasinet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Lena Halldenius, 2019, (Accepted/In press) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Sellers, M. & Kirste, S. (red.). Springer

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Lena Halldenius, 2018, (Accepted/In press) I : Australian Philosophical Review.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (15)

Relaterade aktiviteter

Halldenius, L. (Inbjuden talare)
2019 apr 25

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Halldenius, L. (Inbjuden talare)
2017 sep 21

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Halldenius, L. (inbjuden talare)
2017 aug 31

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (10)