Måltiden i upplevelseekonomin - en studie av måltidsordningen i svenska hem

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

De senaste årtiondena har inneburit stora förändringar i måltidsordningen i svenska hem. Förändringarna berör samtliga delar av måltidskedjan, från inköp till själva måltiden. Etnologisk forskning i Sverige har tidigare visat på det fruktbara i att via måltiden få perspektiv på både bondesamhället och industrisamhället, och detta projekt vill göra en motsvarande studie av nutiden

De senaste årtiondena har inneburit stora förändringar i måltidsordningen i svenska hem. Förändringarna berör samtliga delar av måltidskedjan, från inköp till själva måltiden. Etnologisk forskning i Sverige har tidigare visat på det fruktbara i att via måltiden få perspektiv på både bondesamhället och industrisamhället, men det saknas en sammanhängande studie av måltidsordningen i nutid. Detta projekt undersöker hur förändringar i måltidsordningen påverkar ideal och praxis i svenska hem. Tid, rum och social miljö stå i fokus. Både arbetet med att få fram måltiderna (inköp, matlagning, dukning, disk), samt den sociala och tidsbundna situation som själva måltiden utgör studeras, liksom familjemedlemmarnas uppfattningar om måltidernas roll och funktion för såväl familj som personlig identitet. Fokus kommer att ligga på Råvaror, Kökets artefakter, Matlagningskunskaper, Måltidssituationen, Medier, Matlagningens genus, samt klass och sociala hierarkier. Metoden är etnologisk, med en kombination av deltagarobservation i 15 hushåll, intervjuer samt frågelistor som huvudsakliga metoder för materialinsamling. Den teoretiska referensramen utgörs av modernitetsteori, där frågor kring en övergång från industrisamhälle till upplevelsesamhälle behandlats. Efter sammanställning och analys kommuniceras resultaten i vetenskapliga artiklar och konferenser nationellt och internationellt, samt i en avslutande syntetiserande monografi.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Håkan Jönsson, 2019 apr 14.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Håkan Jönsson, 2019 mar 26, (Accepted/In press) Tradition and Nutritional Science in the Modern Food Chain. Matalas, A. & Lysaght, P. (red.). Thessaloniki: university of macedonia

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (11)

Relaterade aktiviteter

Jönsson, H. (Roll ej angiven)
2019 apr 15

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Jönsson, H. (Roll ej angiven)
2019 apr 3

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (2)