Minnesreaktivering avslöjar den temporala dynamiken i minnesframplockning

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Nyckelord

  • minne, interferns, kognitiv kontroll, EEG, multivariate mönsteranalys

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsprojektet avser utnyttja avancerad multivariat mönsteranalys av funktionell hjärnavbildningsdata (multivariate pattern analysis; MVPA) för att mäta vilka neurala representationer som etableras under inlärning och att fånga hur de senare reaktiveras under minnesframplockning. Genom att applicera MVPA på hjärnavbildningsdata registrerad med hög temporal upplösning (elektroencefalografi, EEG) får vi insyn i den temporala profilen, styrkan och innehållet i reaktiverade, framplockade minnen. Förståelse för den temporala dynamiken i minnesframplockning är av värde ur både grundforsknings- och mer tillämpade perspektiv.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/012019/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ines Bramao & Mikael Johansson, 2018 aug 9, I : eNeuro. ENEURO.0251-18.2018.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ines Bramao & Mikael Johansson, 2017 jan 1, I : Journal of Cognitive Neuroscience. 29, 1, s. 52-64 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)