Media and migration in the Baltic Sea Region

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medievetenskap
  • Historia
AkronymMeMiBaS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/04/012018/03/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • University of Hamburg (ansvarig)
  • Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg

Participants

Relaterade aktiviteter

Cronqvist, M. (vice ordförande)
2017 apr 182017 apr 19

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (1)