Språk för kroppsliga upplevelser hos personer med autismspektrumtillstånd

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektet har två relaterade mål: 1) att undersöka hur vuxna med autismspektrumtillstånd förmedlar sina sensoriska upplevelser, och 2) att underlätta sensorisk kommunikation i vårdsituationer för denna grupp.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/012022/08/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Jenny Hartman, 2020 maj, MetNet Scandinavia.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (2)