Språk för kroppsliga upplevelser hos personer med autismspektrumtillstånd

Projekt: Övrigt

Beskrivning

Projektet har två relaterade mål: 1) att undersöka hur vuxna med autismspektrumtillstånd förmedlar sina sensoriska upplevelser, och 2) att underlätta sensorisk kommunikation i vårdsituationer för denna grupp.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/012022/08/31

Participants