Megalit Skåne - rekonstruktion och digital dokumentation av megalitgravar i Skåne

Projekt: ForskningSamarbete med kommuner och landsting

Beskrivning

Under 2014-2016 genomfördes av säkerhetsskäl tre större renoveringar och rekonstruktioner av tre välbesökta gångrifter i nordvästra Skåne. Projektet styrdes av Lund universitet med medel från Länsstyrelsen, Kävlinge kommun och Landskrona kommun. Restaureringsarbetet utfördes av den danska experten och Svend Illum Hansen. Arkeologiska avdelningen ansvarade tillsammans med Humanistlaboratoriet för digitla uppmätningar. Under 2017-2019 analyserades C14-prover från bevarad björkbark. Resultaten kommer att presenteras under 2019, tillsammans med forskare från Göteborgs universitet.

I samband med arbetet utfördes flera guidningar och publika föreläsningar, samt en mindre skärmutställning på Landskrona museum om Sven Nilsson.
Kort titelMegali Skåne
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/03/012019/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Arkeologiska studentföreningen KNUT
  • Länsstyrelsen i Skåne län
  • Kävlinge kommun
  • Landskrona Municipality
  • Landskrona museum

Participants