Mesolitisk och neolitisk bosättning och gravskick i södra Portugal

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Arbetet inriktades dels på mesolitiska kökkenmöddingar med gravar invid Sadoflodens dalgång dels på megalitgravar invid Vale de Rodrigo, i Altentejo-provinsen. En grav undersöktes av en svensk grupp 1991-2001. Denna storstensgrav visade sif rymma intressanta anläggningar som en förgård med omfattande rituella depositioner av keramik samt barngravar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1985/01/012002/12/31

Participants