Metaphors and Norms – Understanding Copyright Law in a Digital Society

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Vad är det med upphovsrätten som inte fungerar i det digitala samhället? Vad är det som gör att miljoner människor just i fallet med fildelning tycker att det är okej att bryta mot lagen? Och, sett från det omvända perspektivet, vad är det som gör att lagen inte klarar av att anpassa sig efter de nya digitala praktikerna? Varför denna inlåsning och detta tillbakablickande?

Det här är en sammanläggningsavhandling i rättssociologi som - via fyra artiklar och en kappa - dels visar hur upphovsrätten förstärks och breddas när den möter den digitala utmaningen, och dels visar hur de sociala normerna är exceptionellt svaga på just det här området. En delstudie rör exempelvis de sociala normerna innan och efter IPRED infördes i Sverige. En annan delstudie visar hur IPRED påverkar användningen av kryptering för att bli mer anonym på nätet.

I syfte att förklara denna tydliga klyfta mellan de rättsliga och de sociala normerna utvecklar Stefan Larsson i sin avhandling en teori om hur metaforer och underliggande tankestrukturer relaterar till just normer. Han visar hur vissa rättsliga metaforer nästan omärkligt förändrats i sin betydelse i övergången till det digitala och hur detta lett till en konflikt mellan de underliggande tankestrukturerna i upphovsrättslagen relaterat till de sociala normerna. Föreställningar om verkligheten idag stämmer inte överens med de föreställningar som dominerade när upphovsrätten växte fram.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012011/10/14

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Stefan Larsson, 2011, Lund University. 262 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (1)