Metaforer i palliativ cancervård

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Ett tvärvetenskapligt, internationellt projekt som sätter fokus på metaforer i samtal inom palliativ cancervård. Med utgångspunkt i patienters/närståendes egen unika användning av metaforer är syftet att utveckla vårdgivares beredskap för goda och stärkande samtal under livets slutskede. För mer info se projekthemsida, länk till höger.

Inom svensk sjukvård finns en utbredd medvetenhet om det goda samtalets betydelse för ett värdigt liv i skuggan av cancersjukdom och en värdig död för både patient och närstående. Detta samtal inbegriper skillnader i makt och expertis mellan olika grupper, patienter/närstående å ena sidan och vårdgivare å den andra.

För att göra det ofattbara fattbart används ofta metaforer, som innebär att något abstrakt och okänt fångas i ord som knyter an till något som är mer konkret och välbekant. Särskilt påtaglig blir metaforernas betydelse i sammanhang där ämnena är starkt personliga, känsliga och tabubelagda. Metaforer kan ha stärkande kraft, men kan också ge upphov till känslor som rädsla, hjälplöshet, isolering och skuldbeläggande. Att dö i cancer kan t.ex. beskrivas som att ”komma till slutet av livsresan” eller att ”förlora kampen mot sjukdomen”. Därigenom skapas två skilda bilder av verkligheten.

Metaforer är i stor utsträckning såväl individ- som språk- och kulturbundna. Ett medvetet, personcentrerat förhållningssätt hos vårdgivaren måste ta hänsyn till de kultur- och språkbundna aspekterna av kommunikationen. I dagens mångkulturella samhälle krävs medvetenhet om vilka metaforer som fungerar universellt och som alltså är bäst lämpade vid interkulturella möten.

Med sitt tvärvetenskapliga perspektiv utgör projektet Metaforer i palliativ cancervård en värdefull pusselbit i arbetet med att förbättra förutsättningarna för det goda samtalet inom vård i livets slutskede.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/08/012018/07/31

Samarbetspartner

Participants

  • Anna W Gustafsson - Svenska - Sektion 1 (CoI)
  • Hommerberg, Charlotte - Linnaeus University (PI)
  • Benzein, Eva - Linnaeus University (Forskare)
  • Sandgren, Anna - Linnaeus University (Forskare)

Related projects

(Del av)

Anna W Gustafsson, Johan Frid, Maria Nääs, Paul Rayson & Scott Piao

2017/02/012017/06/30

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Anna W Gustafsson, Charlotte Hommerberg & Anna Sandgren, 2019 aug 13, I : Medical Humanities. 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna W Gustafsson & Charlotte Hommerberg, 2018, I : Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. 10, 1, s. 1-16 17 s., 1.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna W Gustafsson & Charlotte Hommerberg, 2016 jul 6, I : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, s. 271 279 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)

Relaterade aktiviteter

Gustafsson, A. W. (presentatör)
2019 aug 29

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Gustafsson, A. W. (Huvudtalare), Charlotte Hommerberg (Huvudtalare)
2018 apr 19

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Gustafsson, A. W. (Huvudtalare)
2017 maj 11

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Visa alla (6)