Modellering och utvärdering av tvångskrafter i betongbroar

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Vid dimensionering av broar måste tvångslaster såsom temperaturlaster och krympning hanteras. Ett av de temperaturlastfall som presenteras i Eurokod beskriver temperaturskillnader mellan olika konstruktionsdelar, och då detta lastfall appliceras på en modell av en plattrambro kan stora spänningar uppstå i tvärriktningen längs med de fasta inspänningarna mellan konstruktionsdelarna. Den specifika temperaturmodellen i lastfallet är väldigt förenklad, vilket kan leda till en överskattning av uppkomna spänningar i konstruktionen. Dessutom överskattas uppkomna spänningar ytterligare om inte hänsyn tas till den spänningsminskning som sker vid uppsprickning. Det finns emellertid inget vedertaget sätt att göra det på för den aktuella konstruktionstypen idag.

Projektet syftar till att ta fram ett mer realistiskt temperaturlastfall för dimensionering av plattrambroar i Sverige. En modell för simulering av temperaturfördelning i broar med hjälp av väderdata validerades av temperaturmätningar, och användes sedan för framtagning av ett nytt temperaturlastfall. Dessutom gjordes olinjära finita element-analyser för att undersöka effekten av uppsprickning på tvångssprickornas storlek. Finita element-modellen validerades mot försök på stödmurar gjorda i tidigare forskning. Analyserna av uppsprickning i plattrambroar visade att sprickvidderna blir mindre om hänsyn till uppsprickning tas, samt att armeringens påverkan på sprickvidden blir mindre. Mer forskning behövs emellertid för att ta fram en metod för hantering av tvång vid dimensionering av broar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/11/012019/11/29

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Erik Gottsäter, Johansson, M., Plos, M. & Oskar Larsson Ivanov, 2019, I : Engineering Structures. 189, s. 272-285 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov, Miklós Molnár & Plos, M., 2019, IABSE Symposium, Nantes 2018: Tomorrow's Megastructures. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), s. S24-9-S24-16

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (6)