Möblering av Svenska kyrkans gudstjänstrum: bänkar eller stolar?

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • sittmöbler, interiör, kyrkorum, Svenska kyrkan, arkitektur, teologi, stolar, bänkar

Beskrivning

Studie av Svenska kyrkans gudstjänstrum i Lunds stift med fokus på bänk- och stolsinredning i vår samtid.

Under senare år har Lunds stifts kyrkor och församlingar genomfört en rad förändringar vad gäller möblering i gudstjänstrum, exempelvis tas bänkar bort eller byts ut mot stolar. Ibland sker förändring nästan obemärkt medan den ibland blir föremål för stridiga känslor, rättsliga processer och uppmärksamhet i media. Oavsett de val som görs, om bänkar flyttas, lyfts ut och stolar flyttas in så händer något med de rum som möbleras och de människor som använder dem. Men vad händer över tid? Efter att förändringar av möblering och inredning och rummet har gjorts behöver en utvärdering och återkoppling göras för att vi ska förstå både vår egen tid som att skapa underlag inför nästa beslut, nästa val eller inför nästa generation.

Studien är tänkt som inventering och utvärdering av genomförda och nu pågående möbelringsprojekt i stiftet med fokus på sittmöbler. Hur ser det ut, i vilken utsträckning är förändringar gjorda, varför gjordes dessa och hur blev resultatet? Vilka förändringsprocesser är tydliga i vår samtid när det gäller sittplatser i form av bänkinredning eller stolsinredning i kyrkorummen? Kan man urskilja trender och tendenser vad gäller möblering av kyrkorum som kan kopplas till tid, rum, samhälle, sociokultur, organisation, struktur?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/06/012019/12/31

Participants