Moving to age-in-place? Building evidence on community-based moves and home modification services as means to improve the home environment and decrease admission to skilled nursing facilities

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • public health, occupational therapy, gerontology, housing, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Beskrivning

3 year postdoc fellowship project supported by FORMAS International Mobility grant. 2016-2018 at Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA and 2018-2019 at Lund University in Sweden.
CONTENT: The vast majority of older people would prefer to age in place, but inaccessible dwellings may limit their possibilities. For countries to financially sustain social care systems, housing has become a hot topic in the political debate. The aim of the project is to investigate whether and how home modification services, relocation within the community and relocation to assisted living facilities can support aging-in-place and reduce admissions to skilled nursing home facilities. By joining the Center for Innovative Care in Aging at Johns Hopkins University, USA, I will get access to data sets from epidemiological and intervention based projects. By using data from The National Health and Aging Trends Study, I can analyze how the home environment predicts relocation to different forms of housing and whether older people move to dwellings that better support independence and healthy aging. By working in the Community Aging in Place: Advancing Better Living for Elders, a trial on an aging-in-place intervention including home modification services, I will acquire skills in intervention research. I will compare home modification services in Sweden and in the USA. I will interview older people in both countries in particular about aspects of housing potentially important for relocation. This project will increase our knowledge about healthy aging-in-place, which will contribute to the design of interventions on housing decision-making in old age and to public policy debate.

Populärvetenskaplig beskrivning

I Sverige formar kvarboendeprincipen service- och omsorgsinsatser för äldre. Den betonar möjligheten till kvarboende trots tilltagande behov av omsorg och möjlighet till att undvika särskilt boende. Det är absolut i linje med många äldres önskan. Men många äldre bor i otillgängliga bostäder vilket kan leda till onödigt beroende av hjälp i vardagen. Syftet med projektet är att undersöka hur anpassningar av boendemiljön kan stödja hälsosamt kvarboende men också om flytt inom det ordinära bostadsbeståndet kan minska behovet för flytt till särskilt boende.

Min forskning och detta projekt i synnerhet rör alltså den del av den medicinska forskningen som är preventiv och som undersöker miljöns betydelse för god hälsa. Den demografiska utmaningen med en ökande andel äldre i befolkningen och en längre tids nedskärningar inom särskilt boende gör att projektet både har nytta för individen men har också ett samhällsekonomiskt stort värde.

Vid Center for Innovative Care in Aging, Johns Hopkins University i Baltimore, USA, Med data från the National Health and Aging Trends Study, undersöker jag vad i boendemiljön som triggar flytt till olika boendeformer och om en flytt sker till en boendemiljö som ger bättre förutsättningar för självständighet och hälsa. Genom analyser av data från interventionsstudier i USA studerar jag bostadsanpassningar och jämför möjligheterna till samhällsstöd för detta i USA och i Sverige. Jag gör ny datainsamling och intervjuar äldre personer i USA och Sverige om bostädernas tillgänglighet, användbarhet och äldres känslomässiga koppling till bostaden – faktorer som kan vara betydelsefulla för flytt. Med internationella jämförelser bidrar jag med kunskap av nytta för äldre personer, anhöriga, hälso-och sjukvårdspersonal samt makthavare och politiker. Projektet mynnar ut i design av en boenderådgivning för äldre.
Kort titelHome modifications and relocation in old age
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/08/012019/07/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Marianne Granbom, Perrin, N., Szanton, S., Cudjoe, T. TM. & Gitlin, L. N., 2018 dec 5, I : Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences. early online, s. 1-12

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marianne Granbom, Evelyn-Gustave, A., Gitlin, L. N. & Szanton, S., 2018, I : OT Practice. 23, 16, s. 8-15 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)