Multifunktionellt jordbruk: nyttjande av biologisk mångfald för att upprätthålla jordbruksproduktionen och ekosystemtjänster

Projekt: Forskning

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2016
  2. Dialogmötet: Hur kan ekosystemtjänster och biologisk mångfald bidra till en hållbar jordbruksproduktion?

    Smith, H. (organisatör), Dänhardt, J. (organisatör), Riccardo Bommarco (presentatör), Brady, M. (presentatör), Hedlund, K. (Ordförande för en session), Thomas Hahn (Ordförande för en session)
    2016 feb 15

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs