Flerspråkighet i olika åldrar: Effekterna av första kontakten med ett okänt språk

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet undersöker den mänskliga inlärningsmekanismens kapacitet och begränsningar genom att experimentellt undersöka vad inlärare i olika åldrar kan lära sig om ett okänt, naturligt språk efter ett par minuter och utan hjälp. Resultaten visar att vuxna implicit kan kan lära sig om möjliga ljudkombinationer efter 7 min. och minnas dem efter en vecka, en förmåga som förbättras med stigande ålder.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012014/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ristin-Kaufmann, N. & Marianne Gullberg, 2014, I : Bulletin, Suisse de Linguistique Appliquée. 99, s. 17-29

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Gullberg, M. (Inbjuden talare)
2015 feb 18

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (2)