Muslimsk skola, svenska villkor. Konflikt, identitet och förhandling

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

När en grupp föräldrar 1997 ville starta en muslimsk friskola i Jönköping inledds en långvarig politisk konflikt. Även om lagen tillåter det, så är grundandet av en muslimsk friskola långt ifrån en självklar rättighet. Genom sina krav på en muslimsk utbildning utmanar dessa föräldrar grundläggande föreställningar om Sverige och det svenska.

Den här studien utgår från en konflikt kring en muslimsk friskola. De muslimska föräldrarna underkändes av sin omgivning och betraktades inte som fullvärdiga personer med förmåga till självständiga val. De beskrevs som ekonomiskt svaga, outbildade, socialt segregerade och uppfattades som oansvariga. Detta synsätt ska förstås utifrån en lång tradition inom svensk välfärdspolitik där staten anses ha bättre förutsättningar att bedöma vad som är bra för en familj beträffande fostran och utbildning. Förutom sociala aspekter fanns också föreställningar om kulturella skillnader. Det ledde till att familjerna betraktades som traditionsbundna och underutvecklade i förhållande till svensk modern livsstil.

Detta sätt att placera in samtida men olika värderingar och beteenden på en tidsskala från det förgångna, traditionella till det nutida, moderna fångas i studien genom begreppet kronopolitik. För att betraktas som lika mycket värd måste en person vara och agera i enlighet med tron på ett oförhindrat jag. I det här projektet skildras hur olika personer, utifrån sina villkor, bedömer och förhandlar i enskilda värdekonflikter. Genom detta ökar medvetenheten om olika perspektiv på hur det offentliga livet kan organiseras.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1999/01/012004/12/31

Participants

  • Gustafsson, Kristina (PI)