Nation versus etnicitet: etniska minoriteter och utbildning i Sydvästkina

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • Kina, etnicitet, nation, utbildning, IKT

Beskrivning

Globala initiativ och konventioner som syftar mot en mer inkluderande utbildning har blivit allt viktigare sedan ”Education for All” programmet initierades 1990. Samtidigt har etniska minoriteters kunskaps- och utbildningsbehov fått en växande global uppmärksamhet. Kina är här inget undantag, för även om landet inte har ratificerat viktiga konventioner som skyddar etniska minoriteter så har regeringen ändå lanserat olika policys som vill implementera en utbildning präglad av ”etnisk solidaritet”.

Projektet kommer att undersöka hur mångkulturalism och utbildning för etniska minoriteter främjas i Kina, en auktoritär stat dess politiska intressen och strukturer strider mot en demokratisk och pluralistisk uppfattning av utbildning. Konkret kommer tre forskningsfrågor att granskas:

1. Hur diskuteras mångkulturalism och utbildning för etniska minoriteter i den kinesiska akademiska diskursen, och hur hänger diskursen ihop med både internationella debatter och den nationella utvecklingen?
2. Hur integreras mångkulturalism och utbildning för etniska minoriteter i lärarutbildningen i Kina, och hur implementeras detta av lärare i minoritetsregioner i Sydvästkina?
3. Vilken roll spelar informations- och kommunikationsteknologier (IKT) i utbildning av etniska minoriteter i Kina? Kan de leda till mer lyhördhet för kulturell mångfald eller förstärker de hellre majoritetens hegemoni?

Olika typer av dokument (policydokument, kinesiska vetenskapliga artiklar osv.) och material från forskningsresor till Sydvästkina (intervjuer, deltagande observationer osv.) kommer att användas. Fältarbete kommer att genomföras i två regioner: prefekturen Xishuangbanna, Yunnan, där minoriteten Dai har en stark etnisk identitet; och länet Youyang nära Chongqing, där minoriteten Tujia nästan helt har assimilerats till Han majoriteten. Projektet kommer att bearbetas i samarbete med The Center for Studies of Education and Psychology of Minorities in Southwest China, Chongqing.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/08/152019/03/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Wei Wang, 2019 feb 6, Lund: Lund University. 134 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Barbara Schulte & Wieland Wermke, 2019, Liber. 196 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Barbara Schulte, 2019, I: on_education. Journal for Research and Debate. 5, s. 1-7 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)