Nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektets syfte är att evaluera vilken sluta-röka behandling som är mest effektiv för olika grupper av rökare, inklusive utsatta och sårbara grupper. Data inkluderar tobaksprofil inkl. snus och e-cigaretter, socioekonomi, samt uppföljning efter 6 månader. Detta projekt kommer att bidra till kunskapen om effekten av svensk tobaksintervention för olika grupper.
Kort titelRökstoppsprojektet
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/012019/12/31

Participants

  • Hanne Tønnesen - Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård (PI)
  • Helgason, Ásgeir R - Karolinska Institute (Forskare)
  • Rasmussen, Mette - WHO-CC: Clinical Health Promotion Centre (Forskare)
  • Gilljam, Hans - Karolinska Institute (Forskare)
  • Adami, Johanna - Sophiahemmet University (Forskare)
  • Larsson, Matz - Örebro University (Forskare)
  • Post, Ann - Stockholm County Council (Forskare)