Natursyn i föreställningar om Storsjöodjuret

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Natursyn, Landskap, Mobil metodik

Beskrivning

Syftet med denna avhandling är att förstå mer om den natursyn som ligger till grund för några av de föreställningar som finns om kryptider. Den är att betrakta som ett bidrag till pågående diskussioner om uppfattningar och förhoppningar om naturen samt ställer frågan om berättelser om observationer av kryptider kan ses som en (åter-)förtrollande ((re-) enchanting) kraft?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/07/01 → …

Participants