Negativa utsläpp och den projekterade framtidens politik: Koldioxidlagring från biomassa (BECCS), politisk ekonomi och klimatforskningens sociala ansvar

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning

Nyckelord

Beskrivning

IPCC:s scenarier pekar mot ett storskaligt bruk av negativa utsläppsteknologier som nödvändigt för att uppnå Parisavtalets mål. Modeller förutspår att koldioxidlagring från biomassa, mer känt som Bioenergy with Carbon Capture and Storage eller BECCS, genererar negativa utsläpp i framtiden, men betydande farhågor och osäkerheter omgärdar idén. Föreliggande forskningsprojekt syftar till att föra in samhällsvetenskapliga perspektiv och insikter i centrum av debatten om BECCS (och negativa utsläpp mer allmänt), genom att kombinera en rekonstruktion av BECCS historia med en politisk- ekonomisk analys av BECCS-relaterade policybeslut och projekt, samt interaktion med modellskapare, forskare och beslutsfattare. Vi frågar oss i vilken utsträckning modeller bidrar till att konstruera BECCS som en tillförlitlig metod för att bekämpa klimatförändringarna, vilka vidare implikationer en sådan performativ funktion hos modellerna kan ha för klimatpolitiken, och hur en noggrannare politisk och social analys kan bistå utformningen av alternativa scenarier för utsläppsminskning. Projektet tillämpar en mix av kvalitativa metoder och en teoretisk ansats som kombinerar politisk ekonomi med angreppssätt från vetenskaps- och teknikstudier. Vårt främsta bidrag ligger i ambitionen att utveckla en mer tvärvetenskaplig agenda för forskning om vägar till utsläppsminskningar, där kritisk
samhällsvetenskap har mycket att tillföra.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/12/012023/11/30

Participants

Relaterad forskningsoutput

Wim Carton, 2020 nov 1, (Accepted/In press) Has it Come to This? The Promises and Perils of Geoengineering on the Brink. Sapinski, JP., Buck, H. J. & Malm, A. (red.). Rutgers University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Wim Carton, 2019, I : Antipode. 51, 3, s. 750-769

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)