NetWordS

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

NetWords är ett europeiskt nätverksprogram som fokuserar på ord och ordstruktur ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.
http://www.esf.org/activities/research-networking-programmes/humanities-sch/current-esf-research-networking-programmes-in-humanities/networds.html
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012015/12/31

Participants